Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.

Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize – od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa također djeluju i u međunarodnim humanitarnim misijama kao potpora nacionalnim društvima u potrebi.

Vodeći se temeljnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa, u subotu, 24. veljače za 8 volontera Crvenog križa iz Delnica, Čabra i Rijeke održala se edukacija. Održala se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Delnice, a organizirali smo edukacije: osnovni stupanj edukacije volontera te osposobljavanje iz pružanja prve pomoći. Ove edukacije su priprema i uvod za osposobljavanje volontera za članove Interventnog tima koje će se održati krajem ožujka u Centru za obuku interventnih službi u Šapjanama.

Crveni križ Delnice već ima nekolicinu osposobljenih volontera za djelovanje u kriznim situacijama. Svoje sposobnosti i stečena znanja primjenili su u vrijeme pandemije koronavirusa, ali i sudjelovanju u pružanju pomoći u Petrinji, građanima koji su su privremeno boravili u našem kraju zbog potresa u Banovini, raseljenim osobama iz Ukrajine (pružanje pomoći u dostavi hrane i ljekova, psihološka pomoć i podrška).

Skip to content