Za članstvo

Volontiranje

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradskom društvu Crvenog križa Delnice na:

Službenik za informiranje je Snježana Krizmanić, prof. ravnateljica;

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrasci:

Gradsko društvo Crvenog križa Delnice ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.”

Donacijski obrazac

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DELNICE

Ravnatelj/ica: Snježana Krizmanić, prof.
Predsjednik/ica: Marina Raukar

Adresa: Školska 25
Grad: Delnice
Poštanski broj: 51 300

Telefon: 051 812 686
Fax: 051 812 686

E-mail: hck.delnice@hi.t-com.hr

Facebook: Gradsko društvo Crvenog križa Delnice

Skip to content