PROJEKT
ZAŽELI!

NAZIV PROJEKTA:
„Pružimo ruke-Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“
Kodni broj: UP.02.1.1.16.0115

NAZIV PROGRAMA:
Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III
NOSITELJ PROJEKTA:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Delnice
PERIOD PROVEDBE PROJEKTA:
14.09.2022.-14.05.2023.
UPRAVLJAČKO TIJELO (UT):
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 (PT2):
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
FINANCIRANJE:
Bespovratna sredstva 100%, PROJEKT FINANCIRAN 85% IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA (ESF) – OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., TE SA 15% SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

VRIJEDNOST PROJEKTA: 494.353,00 HRK
PROJEKTNI PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Delnice, Centar za socijalnu skrb Delnice, Grad Delnice i Općina Mrkopalj
PROJEKTNO PODRUČJE: Grad Delnice i općina Mrkopalj

CILJ PROJEKTA: Zapošljavanje 10 žena pripadnica ranjivih skupina i povećanje razine kvalitete života najmanje 60 starijih i nemoćnih osoba na projektnom području te poticanje socijalne uključenosti žena pripadnica ranjivih skupina kroz povećanje njihove zapošljivosti stjecanjem radnog iskustva i povećanjem kompetencija. Projekt doprinosi rješavanju problema dugotrajne nezaposlenosti žena pripadnica ranjivih skupina u Primorsko – goranskoj županiji na području Grada Delnica i Općine Mrkopalj.

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Delnice

Sudjelovanje u identifikaciji žena iz ciljne skupine

Suradnja s ostalim partnerima na Projektu

Centar za socijalnu skrb Delnice

Identifikacija korisnika usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Sudjelovanje u definiranju kriterija za odabir korisnika usluge

Suradnja s ostalim partnerima na Projektu

Grad Delnice

Suradnja pri identifikaciji ciljne skupine i korisnika pomoći u kući putem svojih službi, mjesnih odbora i gradskih četvrti

Priprema i provedba postupaka javne nabave

Provođenje elemenata vidljivosti i promocije Projekta

Suradnja s ostalim partnerima na Projektu

Općina Mrkopalj

Pomoć u identifikaciji ciljanih skupina i krajnjih korisnika na području Općine Mrkopalj

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DELNICE

Ravnatelj/ica: Snježana Krizmanić, prof.
Predsjednik/ica: Marina Raukar

Adresa: Školska 25
Grad: Delnice
Poštanski broj: 51 300

Telefon: 051 812 686
Fax: 051 812 686

E-mail: hck.delnice@hi.t-com.hr

Facebook: Gradsko društvo Crvenog križa Delnice

Skip to content