Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Delnice na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

I. Kandidati moraju ispunjavati uvjete:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

II. Uz dokaze u ispunjavanju uvjeta kandidati obvezno prilažu:

  1. molbu
  2. životopis
  3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  4. motivacijsko pismo
  5. viziju rada GDCK Delnice za mandatno razdoblje na obrascu M-1 (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735

III. Ako se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, uz dostavu dokaza i dokumentacije kao što je prethodno navedeno, kandidat mora dostaviti i:

  1. Izvješće o radu ravnatelja/ravnateljice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735
  2. pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ravnateljice na propisanom P-1 obrascu
  3. potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje – Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Delnice (.docx)

Narodne novine – JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Delnice na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Skip to content