Jučer smo bili u Crnom Lugu, danas u Brod Moravicama. Prenventivnim programom zdravlja
građana, u suradnji s patronažnim sestrama Doma zdravlja dr. Josip Kajfeš Delnice proveli smo akciju
mjerenja šećera i tlaka građana u Crnom Lugu I Brod Moravicama.

Odaziv građana bio je izuzetno dobar. U Crnom Lugu odazvalo se 55 osoba, a u Brod Moravicama 65 osoba.

Vrlo smo zadovoljni odazivom i podrškom građana. Velikim dijelom odazvala se muška populacija, što dokazuje da svi brinemo o svom zdravlju.

Akciju su provele patronažne sestre Karlica Krulić bacc.med.techn. i Andreja Župan Perše mag.mrd.tech..
Odaziv građana upućuje da više puta tijekom godine provedemo akcije.

Skip to content