U delničkom vrtiću „Hlojkica“ održana je nedavno, za skupinu odgojiteljica i stručnih suradnica, radionica prve pomoći za dojenčad i malu djecu. Riječ je o radionici u sklopu projekta „Drugi korak u sigurnim rukama“ koji provode mladi volonteri Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

Projekt je proizišao iz prethodnog projekta „Prvi korak u sigurnim rukama“, provođenog tijekom 2021. i 2022. godine, a čiji je cilj bio osnažiti volontere DCK PGŽ te posljedično širu zajednicu (roditelje, buduće roditelje, osobe koje brinu o djeci) za djelovanje u situacijama životne ugroze djeteta. Kroz projekt je razvijen program za pružanje prve pomoći djeci i dojenčadi, osmišljeni i izrađeni edukacijski materijali i provedene radionice u kojima je sudjelovalo više od 100 sudionika.

Tijekom provedbe projekta „Prvi korak u sigurnim rukama“ uočena je potreba, pored edukacije roditelja, i za edukacijom odgojitelja u dječjim vrtićima odnosno osoba koje organizirano skrbe o djeci vrtićke dobi. Nakon provedene ankete koja je potvrdila interes vrtića i procjene da su mladi volonteri DCK PGŽ spremni odgovoriti na postojeću potrebu, nastao je projekt koji je prijavljen i prihvaćen na natječaju EU Snaga solidarnosti te je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Program radionica prilagođen je na način da sadržajno i vremenski odgovara potrebama odgojitelja u dječjim vrtićima i drugima koji organizirano skrbe o djeci vrtićke dobi.

Do sada su održane četiri radionice (dječji vrtići u Rijeci, Malinskoj i Delnicama) sa 60-ak sudionika, a tijekom svibnja i lipnja predstoje radionice u Kraljevici, Triblju, Crikvenici, Krku i Kastvu. Rezultati evaluacijskih anketa provedenih nakon radionica pokazuju iznimno zadovoljstvo sudjelovanjem uz visoke ocjene za prezentirani sadržaj i posebno mogućnost praktičnog uvježbavanja postupaka, kao i preporuku drugima za uključivanje u projekt.

Svim sudionicima podijeljen je i edukacijski materijal, koji je zainteresiranima dostupan i kroz web stranicu Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije: https://www.dck-pgz.hr/projekti/drugi-korak-u-sigurnim-rukama/edukacijski-materijal/

Skip to content