U Hrvatskoj je započela tradicionalna humanitarna akcija „Solidarnost na djelu“ koja se ove godine provodi 50. puta. U sklopu akcije prikupljaju se financijska i materijalna dobra za pomoć socijalno ugroženim građanima Hrvatske. Kako pokazuju iskustva društava Crvenoga križa koja su svakodnevno u kontaktu s ljudima u potrebi, broj takvih osoba kontinuirano raste, a situacija je posebno teška među stanovništvom treće životne dobi.

Ovih dana diljem Hrvatske volonteri i djelatnici Crvenoga križa prikupljat će financijska sredstva putem novčanih bonova od pet i jedne kune te putem uplata na žiro račune društava Crvenog križa. Od prikupljenih sredstava nabavit će se humanitarna pomoć u skladu s potrebama korisnika na terenu, a to su prvenstveno hrana, higijena te peći na drva i ogrjev.

Prikupljaju se i materijalna dobra poput odjeće, obuće, hrane i higijene, a prikupljaju se u društvima Crvenog križa te na drugim mjestima na kojima će biti organizirana prikupljanja, a o čemu se građani mogu informirati u društvu Crvenoga križa u mjestu u kojemu žive.

Skip to content